3d mapping camera

מודול אחסון נתונים של HS

קטגוריות: אביזרים

דגמי מצלמה תומכים: DG4pros
רשימת החזרות
מודול אחסון הנתונים המהיר שפותח על ידי Rainpoo, ועוצב במיוחד עבור DG4pros. ניתן להשתמש במודול זה לאחסון כמות הנתונים הגדולה שנוצרת על ידי מצלמת אוויר אלכסונית עם זיכרונות 320G/640G לבחירה. המבנה הניתן להחלפה גורם לכך שניתן להסירו כאשר הזיכרון מלא, וניתן להחליף את המודול החדש להמשך השימוש, כך שמספר הטיסות אינו מוגבל על ידי קיבולת האחסון. עם מודול העתקת נתונים מרובה הליכי, מהירות ההעתקה יכולה להגיע ל-200M/s.

חזור