3d mapping camera

תושבת יציבה של M600pro

קטגוריות: אביזרים

דגם מוצר תומך: כל המוצרים
רשימת החזרות
עם M600pro כפלטפורמת הרכבה עבור M600, תכננו תושבת מיוחדת בשם DJI M600 יציבה, היא מכילה כדור בולם זעזועים, שיכול להבטיח את יציבות המצלמה בטיסה, וגם יכול להפחית את מידת הנזק של המצלמה ב- תאונות התרסקות.

חזור