3d mapping camera

Sky-target AT Assignment Software

קטגוריות: אביזרים

דגמי מצלמה תומכים: D2pros, DG3pros, DG4pros
רשימת החזרות
בגלל כמות הנתונים הגדולה שנאספת על ידי מצלמות אוויר אלכסוניות, הדרישה למעבד נתונים גבוהה מאוד. בשל התצורות השונות של המחשבים באשכול, עיבוד הנתונים עלול להיקטע ולהוביל לכשל סופי.
תוכנת Sky-target Aerial Triangulation Assignment, לא רק יכולה להימנע ממחשב עם זיכרון נמוך, אלא יכולה גם להקצות מחשב חזק יותר לבצע את המשימות הכבדות של AT, וכך גם מחשבי 8G יכולים להיות מקבצים,
תוכנה זו יכולה לשפר מאוד את היעילות של AT, להפחית את עלות המודלים ולשפר עוד יותר את היעילות של כל זרימת העבודה.

חזור