3d mapping camera

יחידת הילוכים

קטגוריות: אביזרים

דגמי מצלמה תומכים: S2,S3,D2,D3,DG3,DG4,D2pros,DG3pros
רשימת החזרות
יחידת העברת נתונים של מצלמה, חמש עדשות מעתיקות נתונים בו-זמנית, מהירות העתקת נתונים≥70M/s.

חזור