3d mapping camera

Pos-Reader

קטגוריות: אביזרים

דגמי מצלמות תומכים: כל המצלמות עם M600pro כפלטפורמת הרכבה
רשימת החזרות
Pos-Reader הוא מודול טריגר שפותח במיוחד עבור DJI M600pro. הוא יכול לקרוא את נתוני ה-GPS ומידע הגישה של M600pro, דבר שנוח לזיהוי מדויק ומשפר מאוד את יעילות העבודה.

חזור